tvirtinti


tvirtinti
tvi̇̀rtinti vksm. Pýlimą tvi̇̀rtino akmenimi̇̀s, smė̃lio maišai̇̃s.

.